Oktatás

Jelenleg elérhető oktatási projektjeink:

Kurzusaink mindegyike 30 órás, akkreditált pedagógus továbbképzés, melyeket a legideálisabb környezetben, a Nyíregyházi Egyetem, LEGO® Education Innovation Studio-ban tartunk (kihelyezett képzés is lehetséges), ahol nemcsak elméleti, hanem gyakorlati képzésen keresztül sajátíthatják el a LEGO® Education módszertanának és a tematikus eszközkészletek használatának lényegét.


Információk képzésekről: szabo.jozsef@nye.hu vagy leis@nye.hu


LEGO® Education módszertani alapok alkalmazása az oktató-nevelő munka során

Alapítási engedélyszám: 897/10/2019
Képzésszervező: Nyíregyházi Egyetem (felnőttképzési nyílvántartási szám: B/2020/000778)

A továbbképzés célja:

A résztvevők megismerjék azt a szemléletet, amely a LEGO® Education által fejlesztett oktatási célú eszközökre és az ezzel összefüggő, korszerű módszertanra alapozva hozzájárul az oktatás digitális, élmény alapú megújításához, függetlenül attól, hogy milyen korcsoportban is alkalmazzák azt.

A továbbképzés alkalmával a résztvevők elsajátíthatják a LEGO® Education módszertanát, annak alkalmazhatóságát, valamint beillesztését saját tanórájukba, foglalkozásukba. A LEGO® Education módszertan elsajátításával a játék- és élménypedagógia módszertanához illeszkedő, új szemléletet kapnak.

A módszertan elsajátításán kívül a részvevők megismerkednek mindazon specifikációkkal, szabályokkal, melyek a tematikus eszközök használata során felmerülnek. Elsajátítják azokat a készségeket, melyek alkalmassá teszik őket arra, hogy a készleteket hosszú távon is használni tudják mind egyénileg, mind pedig csoportban.

A továbbképzés az alábbi kompetenciákat, készségeket fejleszti:

  • kommunikációs készség
  • anyanyelvi kompetencia
  • algoritmikus gondolkodás
  • analitikus és szimbolikus gondolkodás

A továbbképzés ideje:

  • kontaktnapok: 3 nap, összesen 22 óra
  • mentorált egyéni tevékenység: 8 óra
  • A kurzus folyamatba ágyazott képzési formában valósul meg, kontaktórát, kiscsoportos gyakorlatot és kontaktórán kívüli, konzulens (e-mentor) által támogatott egyéni tevékenységek során.

A továbbképzésben való részvétel feltétele:

  • iskolai végzettség: egyetem és/vagy főiskola, bármely szakos pedagógus, óvodapedagógus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus, tanító, általános iskolai tanár, középiskolai tanár
  • megelőző szakmai gyakorlat nem szükséges

A továbbképzés díja:

  • 130.000.-Ft/fő