Oktatás

Jelenleg elérhető oktatási projektjeink:

Kurzusaink mindegyike 30 órás, akkreditált pedagógus továbbképzés, melyeket a legideálisabb környezetben, a Nyíregyházi Egyetem, LEGO® Education Innovation Studio-ban tartunk, ahol nemcsak elméleti, hanem gyakorlati képzésen keresztül sajátíthatják el a LEGO® Education módszertanának és a tematikus eszközkészletek használatának lényegét.


Jelentkezés képzésekre: www.ptp.nye.hu

Információk jelenleg is futó képzésekről: www.ptk.nye.hu


Projekt alapú ismeretátadás LEGO® robotokkal – Pedagógus-továbbképzési program

A továbbképzés célja:

A résztvevők ismerjék meg azt a szemléletet, amely a LEGO® Education által fejlesztett oktatási célú eszközökre (WeDo robotok, EV3 programnyelv) és korszerű módszertanra alapozva hozzájárul az oktatás digitális, élmény alapú megújításához.

A továbbképzés célja továbbá, hogy a résztvevők:

 • ismerjék meg a mobil-robottechnikai alapfogalmakat;
 • ismerjék meg a mobil-robottechnikához alkalmazott különböző szenzorok jellemzőit, karakterisztikáját és alkalmazásuk lehetőségeit;
 • ismerjék meg az EV3 programnyelvet és váljanak képessé annak alkalmazására;
 • váljanak képessé alapprogramok írására és tesztelésére az EV3 programnyelv alkalmazásával;
 • váljanak képessé a programok hibajavítására;
 • váljanak képessé az EV3 nyelven elkészített programok futtatására;
 • váljanak képessé a mobilrobotok összeállítására, tesztelésére és futtatására;
 • váljanak képessé a tanultak oktatásban való alkalmazására.

LEGO® Education módszertani alapok alkalmazása az oktató-nevelő munka során

A továbbképzés célja:

A résztvevők megismerjék azt a szemléletet, amely a LEGO® Education által fejlesztett oktatási célú eszközökre és az ezzel összefüggő, korszerű módszertanra alapozva hozzájárul az oktatás digitális, élmény alapú megújításához, függetlenül attól, hogy milyen korcsoportban is alkalmazzák azt.

A továbbképzés alkalmával a résztvevők elsajátíthatják a LEGO® Education módszertanát, annak alkalmazhatóságát, valamint beillesztését saját tanórájukba, foglalkozásukba. A LEGO® Education módszertan elsajátításával a játék- és élménypedagógia módszertanához illeszkedő, új szemléletet kapnak.

A módszertan elsajátításán kívül a részvevők megismerkednek mindazon specifikációkkal, szabályokkal, melyek a tematikus eszközök használata során felmerülnek. Elsajátítják azokat a készségeket, melyek alkalmassá teszik őket arra, hogy a készleteket hosszú távon is használni tudják mind egyénileg, mind pedig csoportban.

A továbbképzés az alábbi kompetenciákat, készségeket fejleszti:

 • kommunikációs készség
 • anyanyelvi kompetencia
 • algoritmikus gondolkodás
 • analitikus és szimbolikus gondolkodás