Kutatás

Kutatási területeink

A világ folyamatos és egyre gyorsabb változása magával vonja többek között az oktatás folyamatos megújulásának szükségességét is. Ennek egyik eszközeként alkalmazhatók az oktatás és nevelés során a LEGO® Education készletek, melyek segítségével nemcsak a matematika és a természettudományos tantárgyak, hanem az anyanyelvi és idegennyelvi oktatás, de akár a történelem is változatosabbá tehető.

A LEGO® Education készletek nemcsak a játék, a „legózás” élményével motiválják a tanulókat, hanem segítik a kommunikáció, az algoritmikus gondolkodás, valamint az érzelmi, szociális és kreatív kompetenciáik fejlesztését is.

A Nyíregyházi Egyetem – LEGO® Education Innovation Studiojában azon dolgozunk, hogy a LEGO® eszközökkel történő ismeretátadás során történő alkalmazásához biztosítsuk a módszertani hátteret. A megfelelő elméleti ismeretek alapján és a gyakorlati kipróbálás után minél szélesebb körben megismertessünk a LEGO® Education készletek jelenlegi és jövőbeli használóival.

Kutatási irányok:

  • STEM az óvodapedagógiában
  • a LEGO® Education módszertana az egyetemi képzésekben

Tanulmányok:

Sebestyén Krisztina – Nagy Balázs – Szabó József Mihály (2020): LEGO® készletekkel való fejlesztés lehetőségei a kora gyermekkori nevelésben. In: Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 8. évf. 1. szám. 68-74. old.

Online elérhető: http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/article/view/767/663