Kutatás

Kutatási területeink

A világ folyamatos és egyre gyorsabb változása magával vonja többek között az oktatás folyamatos megújulásának szükségességét is. Ennek egyik eszközeként alkalmazhatók az oktatás és nevelés során a LEGO® Education készletek, melyek segítségével nemcsak a matematika és a természettudományos tantárgyak, hanem az anyanyelvi és idegennyelvi oktatás, de akár a történelem is változatosabbá tehető.

A LEGO® Education készletek nemcsak a játék, a „legózás” élményével motiválják a tanulókat, hanem segítik a kommunikáció, az algoritmikus gondolkodás, valamint az érzelmi, szociális és kreatív kompetenciáik fejlesztését is.

A Nyíregyházi Egyetem – LEGO® Education Innovation Studiojában azon dolgozunk, hogy a LEGO® eszközökkel történő ismeretátadás során történő alkalmazásához biztosítsuk a módszertani hátteret. A megfelelő elméleti ismeretek alapján és a gyakorlati kipróbálás után minél szélesebb körben megismertessünk a LEGO® Education készletek jelenlegi és jövőbeli használóival.

Kutatási irányok:

  • STEM az óvodapedagógiában
  • a LEGO® Education módszertana az egyetemi képzésekben

Tanulmányok, publikációk:

Sebestyén Krisztina – Nagy Balázs – Szabó József Mihály (2020): LEGO® készletekkel való fejlesztés lehetőségei a kora gyermekkori nevelésben. In: Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 8. évf. 1. szám. 68-74. old.

Online elérhető: http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/article/view/767/663


Kopasz Anikó – Szabó József Mihály (2021): A LEGO módszertan használata az általános iskolában. In: Folytatás vagy újrakezdés?! XXIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia kiadványa

Online elérhető: https://kiadvany.suliszerviz.com/kiadvanyok/32-kiadvany-2021/1487-2021-kopasz-aniko-szabo-jozsef-mihaly-lego-modszertan-hasznalata-az-altalanos-iskolaban


Tomori Tímea 2022. Korszerű módszertani megoldások a kommunikációs kompetencia fejlesztésére (is). In. H. Tomesz Tímea (szerk.) A digitális oktatás tapasztalatai a kommunikációs készségfejlesztésben. Hungarovox Kiadó, Budapest.

Online elérhető: https://komnev.hu/a-digitalis-oktatas-tapasztalatai-a-kommunikacios-keszsegfejlesztesben/


Sebestyén Krisztina – Nagy-Képes Gabriella (2022): Készítsünk térképet LEGO® elemekből! In: János István (szerk.): Tradíció és innováció ötvözete a Nyíregyházi Egyetemen. Nyíregyháza: Nyíregyházi Egyetem. 420-433.

Online elérhető: https://www.nye.hu/sites/default/files/u5/KFI/acta_6.pdf