Research

Our research areas

The ever-changing and ever-faster world requires, among other things, the constant renewal of education. LEGO® Education sets are one of the tools that can be used in education and upbringing to diversify not only maths and science, but also mother tongue and foreign language teaching, and even history.

LEGO® Education sets not only motivate students through the experience of playing LEGO®, but also help them to develop their communication, algorithmic thinking, emotional, social and creative competences.

At the LEGO® Education Innovation Studio of the University of Nyíregyháza, we are working on providing the methodological background for the application of LEGO® tools in the transfer of knowledge. On the basis of the appropriate theoretical knowledge and after practical testing, we want to introduce the LEGO® Education sets to current and future users as widely as possible.

Research directions:

  • STEM in preschool pedagogy
  • LEGO® Education methodology in university courses

Studies and publications:

Sebestyén Krisztina – Nagy Balázs – Szabó József Mihály (2020): LEGO® készletekkel való fejlesztés lehetőségei a kora gyermekkori nevelésben. In: Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 8. évf. 1. szám. 68-74. old.

Available online: http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/article/view/767/663


Kopasz Anikó – Szabó József Mihály (2021): A LEGO módszertan használata az általános iskolában. In: Folytatás vagy újrakezdés?! XXIII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia kiadványa

Available online: https://kiadvany.suliszerviz.com/kiadvanyok/32-kiadvany-2021/1487-2021-kopasz-aniko-szabo-jozsef-mihaly-lego-modszertan-hasznalata-az-altalanos-iskolaban


Tomori Tímea 2022. Korszerű módszertani megoldások a kommunikációs kompetencia fejlesztésére (is). In. H. Tomesz Tímea (szerk.) A digitális oktatás tapasztalatai a kommunikációs készségfejlesztésben. Hungarovox Kiadó, Budapest.

Available online: https://komnev.hu/a-digitalis-oktatas-tapasztalatai-a-kommunikacios-keszsegfejlesztesben/


Sebestyén Krisztina – Nagy-Képes Gabriella (2022): Készítsünk térképet LEGO® elemekből! In: János István (szerk.): Tradíció és innováció ötvözete a Nyíregyházi Egyetemen. Nyíregyháza: Nyíregyházi Egyetem. 420-433.

Available online: https://www.nye.hu/sites/default/files/u5/KFI/acta_6.pdf