Koronavírus miatti helyzet

A Kormány által 2020. március 11-én elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a felsőoktatásért felelős államtitkár utasítását követve, a koronavírus által okozott veszélyhelyzet kezelésére a Nyíregyházi Egyetem vezetése az Intézményi Védekezési Bizottsággal egyeztetve az alábbiakról rendelkezik:

 1. 2020. március 12-13. rektori hatáskörben elrendelt oktatási szünet, a tanórák megtartására nem kerül sor, a szakmai gyakorlatot nem kell teljesíteni.
 2. Az IHK/179-1/2019. iktatószámú Időrendi mutatóban foglaltaktól eltérve a tavaszi szünet időpontja: 2020. március 14-20.
 3. Az 1-2. pontokban foglaltak időszak alatt a hallgatók nem látogathatják a Nyíregyházi Egyetemet.
  Kérjük, hogy ezen időtartam alatt a hallgatók ne utazzanak külföldre és lehetőség szerint lakhelyükön tartózkodjanak!
 4. 2020. március 23. napjától visszavonásig távoktatás kerül bevezetésre. A hallgatók a távoktatás során sem látogathatják a Nyíregyházi Egyetemet, a szakmai gyakorlatokat nem kell teljesíteni ez idő alatt.
 5. A Nyíregyházi Egyetem székhelyen kívüli képzésének kontakt óratartása a Beregszász II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán szünetel, a képzés távoktatás formájában történik.
 6. A rektori szünet, tavaszi szünet, valamint a távoktatási időszak alatt a Nyíregyházi Egyetem oktatói, kutatói, tanári munkakörben, az oktatói, kutatói munkát segítő és egyéb munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottai esetében az eddig megszokott munkarend szerinti, folyamatos munkavégzés szükséges. A tavaszi szünet időtartama az oktatói-kutatói-tanári munkakörben foglalkoztatottak számára fizetett szabadság kivétele javasolt.
 7. Az Intézetigazgatóknak, a Hallgatói Szolgáltató Központ vezetőjének és az Informatikai Csoport vezetőjének az oktatási rektorhelyettes szakmai irányításával 2020. március 13. (péntek) 14.00 óráig intézkedési tervet kell készíteni, amely a folyamatos távoktatás biztosítását az oktatás átszervezését, és annak különböző formáit tartalmazza.
 8. Minden hallgatói ügyintézés esetében elektronikus eljárásrendet kell alkalmazni. A lejáró okmányok (diákigazolvány érvényessége) a Kormány döntése alapján a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napig érvényesek.
 9. Felhívjuk az Egyetem Professor Emeritus és Rector Emeritus címmel rendelkező munkatársak, valamint a 65. életévüket betöltött kollégák figyelmét, hogy rájuk a koronavírus az átlagosnál magasabb kockázatot jelenthet. Így javasoljuk, hogy ellenkező rendelkezésünkig tartsák távol magukat a közösségi alkalmaktól, az egyetemi élettől.
 10. A magyar állampolgárságú hallgatóknak a kollégiumi tartózkodási helyről (azaz Campus Kollégium, Hotel Sandra Ifjúsági Szálló) otthonukba távozniuk szükséges legkésőbb 2020. március 13. 18.00 óráig. Ha és amennyiben a magyar állampolgárságú hallgatónak nincs hova mennie, rektornak címzett méltányossági kérelem elbírálását követően maradhat a kollégiumban.
 11. A nemzetközi hallgatók kollégiumi (azaz Campus Kollégium és Hotel Sandra Ifjúsági Szálló) tartózkodása a továbbiakban is megengedett. Felhívjuk a kollégiumban maradó hallgatók figyelmét, hogy a Nyíregyházi Egyetem területén látogatót, szállóvendéget, valamint üres hallgatói férőhelyen vendéget fogadni tilos!
 12. Az Egyetem vezetése jelen utasítás visszavonásáig a 40 főnél nagyobb létszámú beltéri rendezvények megtartását nem engedélyezi.
 13. A Nyíregyházi Egyetem Központi Könyvtárának elektronikus szolgáltatásai üzemelnek, a kölcsönzési szolgáltatás működik, de jelen intézkedés időtartamára az olvasótermek látogatása szünetel.
 14. Az Egyetem sportlétesítményei, az uszoda, a Tuzson János Botanikus Kert és a „D” Tanulmányi épület jelen intézkedés időtartamára zárva tart.
 15. Kötelezzük azokat a hallgatókat, oktatókat, munkatársakat, akik:

a.  az elmúlt 14 napban külföldön jártak, hogy hazatérésük után 14 napig maradjanak távol az egyetem épületeitől, rendezvényeitől (otthonmaradásuk egyetem által szervezett utazás esetén igazolt távollétnek számít, magáncélú utazás esetén fizetett szabadság terhére történik).

b.  olyan személlyel voltak közvetlen kapcsolatban (kontaktszemély), akik külföldön jártak a találkozást megelőző 2 hétben, hogy a lappangási idő tartamára (2 hétre) vonuljanak otthoni karanténba és az egyetem épületeitől, kollégiumaitól és rendezvényeitől maradjanak távol.

c.  olyan személlyel voltak közvetlen kapcsolatban, akiknél a vírusfertőzés gyanúja felmerült, hogy a lappangási idő tartamára (2 hétre) vonuljanak otthoni karanténba és az egyetem épületeitől, kollégiumaitól és rendezvényeitől maradjanak távol.
A b. és c. pont esetében önkéntesen karanténba vonult kollégák és hallgatók távolléte igazolt távollétnek minősül, ezáltal fizetéscsökkenéssel nem jár. Aki az egészségügyi ellátórendszerben kerülnek elkülönítésre, a karantén idejére táppénzben részesülnek.
Az a., b. és c. pontok szerinti karantén időtartama alatt, a szabadság kivételével – amennyiben a technikai felszereltség megengedi -, a munkáltató részéről távoli munkavégzés elrendelhető.
Az a., b. és c. pontok szerinti eseteket az egyetem kollégái a közvetlen munkahelyi vezető részére kötelesek bejelenteni, az egyetem hallgatói az oktatási rektorhelyettesnek kötelesek bejelenteni!

16. Elrendeljük, hogy a mai naptól az egyetemi hallgatók, oktatók és munkatársak visszavonásig nem utazhatnak külföldre (ez irányadó a hivatalos külföldi utakra, mobilitási programokra) és látogatót sem fogadhatnak külföldről. Kérjük, hogy külföldi konferencia/mobilitási részvételüket felfüggeszteni vagy lehetőség szerint átütemezni szíveskedjenek.

17. Az Egyetemünkön rendezendő külföldi részvételű nemzetközi konferenciákat visszavonásig kérjük felfüggeszteni, vagy lehetőség szerint átütemezni.

18. Felhívjuk a figyelmet, hogy a fenti rendelkezések betartásáért mindenki személyes felelősséggel tartozik, a mulasztás kötelezettségszegésnek és mások veszélyeztetésének minősül!

 

Jelen utasítás 2020. március 12. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

 

Nyíregyháza, 2020. március 12.

 

Tisztelettel,

 

 

   

Vassné dr. habil. Figula Erika

Dr. Nagy Zsolt

rektor

Vagyongazdálkodási Központ vezetője